Home

Home

Welkom op de webpagina van Wijkraad De Pas.

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden over de activiteiten van de wijkraad

__________________________________________________________________________________________________

 

Zie voor lopende zaken ook de actiepunten.

Buurt Whattsapp:

De BuurtWhattsApp voor de wijk De Pas is in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat zich binnen een wijk meerdere groepjes bevinden die elkaar kunnen waarschuwen bij onrechtmatigheden of zaken die ze niet vertrouwen etc. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om de politie te laten meelezen. Welke variant uiteindelijk wordt gehanteerd, moet nog worden bekeken.

Deze App is dan ook alleen bedoeld zoals hierboven omschreven en niet om elkaar uit te nodigen voor de koffie of groenonderhoud etc.

Dat er in de wijk  BuurtWhattsApp gebruikt wordt, zal dan ook worden aangegeven middels borden welke op strategische plaatsen bij binnenkomst van de wijk geplaatst gaan worden.

Wilt u een groepje in BuurtWhatsApp van de wijk De Pas oprichten, meld dit idee dan bij uw wijkraad.

 

 

Onbekend briefje aan de buurtbewoners:

Enkelen van u hebben onderstaand briefje op de deurmat gevonden.

Hierin wordt gesuggereerd dat het mede afkomstig is van de wijkraad De Pas.

De wijkraad is onbekend met deze actie en was zelf ook verbaasd.

Het geheel zal de komende vergadering op de agenda staan.

 

Inmiddels is het opgelost, het is een buurtbewoner geweest  met passie voor groen, niet

zijnde onkruid. Hij is op zijn "verkeerde" handelswijze gewezen door de wijkraad.

 

 

Nieuwbouw De Kameleon,

24 april a.s. is er een informatieavond voor ouders over de nieuwbouw. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt

gehouden in de hal van locatie Bartokstraat. Verwachte tijdsduur 45-60 minuten.

Voorafgaand worden om 19.00 uur de omwonenden geïnformeerd.

Op deze avond zal de architect u informeren over het ontwerp en de wijze waarop het tot stand is gekomen. Verder

zal ook de planning van de bouw aan bod komen. Het team en de MR zijn afgelopen woensdag door de architect

geïnformeerd en de verbeteringsvoorstellen zijn besproken.

U bent van harte welkom.

Deze avond is ook bedoeld voor de toekomstige ouders van onze school die hun zoon of dochter al wel hebben

aangemeld, maar nog niet naar school gaan