Home Nieuws

Meldingen aan de gemeente

Vanaf vandaag werkt de gemeente met een nieuw klachtenmeldsysteem voor de openbare ruimte.

Met het systeem worden klachten sneller naar de partijen doorgestuurd, die voor bepaalde reparaties verantwoordelijk zijn.

Zo worden de meldingen kapotte lantaarnpalen meteen naar de reparateur doorgestuurd.

Op de volgende site is een overzicht van de openstaande klachten te zien:

https://www.burgerklacht.nl/haaksbergen/viewer.php

Brandweerkazerne

Brandweerkazerne

De nieuwe brandweer kazerne is gehuisvest aan de Parallelweg 2 in het plangebied ‘Kop Parallelweg’ in Haaksbergen.

De voormalige kazerne van Haaksbergen stond aan de Spanbeddestraat 4 en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd.

Functioneel gebouw

Architectenbureau De Witte en Van der Heijden uit Enschede heeft de nieuwe kazerne zo weten in te delen dat de ruimtes maximaal benut worden, flexibel en praktisch. “De uitstraling van het pand past prima in het plangebied ‘Kop Parallelweg’, stoer, statig en industrieel,” aldus Mark Bokdam, teamleider Beheer & Techniek van Brandweer Twente. De 21 vrijwillige brandweermensen krijgen een functionele en volwaardige kazerne, die voldoet aan de eisen van deze tijd. De nieuwe brandweerkazerne is energie neutraal ontworpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Groenadoptie

____________________________________________________________________

 

Inrichting speeltuin Van Heemskerkstraat:

________________________________________________________________________

Wijkraadsleden gezocht

 

Heb je ideeën om de wijk de Pas op te vrolijken, veiliger of leefbaarder te maken?

Wil je iets betekenen voor de wijk en wil je je hiervoor actief inzetten?

Meld je dan nu aan als wijkraadslid!

De Pas start project "Jij maakt de wijk"

Voorstellen melden

Wijkbewoners weten vaak heel goed waaraan in de wijk behoefte is. Daarom laat de gemeente ook de wijkraden, belangengemeenschappen en inwoners met voorstellen komen. Het is de bedoeling dat voorstellen worden aangedragen door een wijkraad of belangengemeenschap. Inwoners met ideeën nodigen wij dan ook uit hierover contact met ons op te nemen. Wat is er mooier om te zien dat, en hoe uw idee wordt gerealiseerd.

Lees meer...